Solar-Log & more   SolarLog, DE referentie voor monitoring en bewaking van uw PV-installatie
Nederlands 
  Home
Ondersteunde omvormers Contact Testomgeving Referenties
Producten
Solarlog200
Solarlog500
Solarlog1000
Installatie
Toebehoren
Volgens omvormer zoeken
 
Extra
Ondersteunde omvormers
Download
Links
Contact
Voorraad
Nieuws
Aansluitvoorbeelden
Testomgeving
Referenties
Productvergelijking

Privacy StatementDekens technics bvba respecteert de Privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de Solarlogshop website en het gebruik dat Dekens technics bvba van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Dekens technics bvba verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor marketingdoeleinden en voor interne doeleinden:

Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie en aankopen:

Dekens technics bvba verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de website, of bij het al dan niet intekenen op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door Dekens technics bvba worden gebruikt voor (directe) marketingdoeleinden, voor klantenbeheer en om bepaalde diensten te kunnen aanbieden; Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

Verzameling van gegevens voor interne doeleinden: profilering, trafiekanalyse, verbetering van aanboden diensten.

Dekens technics bvba verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de Solarlogshopwebsite, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door Dekens technics bvba geboden diensten.

Gebruik van "cookies"

Dekens technics bvba maakt tenslotte gebruik van zogenaamde "cookies". "Cookies" zijn minuscule gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van "cookies" wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websites maken er dan ook gebruik van. Dekens technics bvba maakt onder meer gebruik van "cookies" om de webtrafiek beter te kunnen analyseren. U kunt het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via uw browser.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Dekens technics bvba worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Dekens technics bvba, Volkegemberg 31, 9700 Oudenaarde. Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor (directe) marketingdoeleinden via email gericht aan info@dekensautomation.be.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Dekens technics bvba behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.
 
Winkelwagen
 
Aantal Product
Winkelwagen
 
Aanbiedingen
 
SolarLog500
SolarLog500 st
 
SolarLog1000
SolarLog1000 st
 
Solarlog200
Solarlog200 st
Contact Algemene voorwaarden Privacy Statement